úterý 19. února 2013

Na zápěstní kůstky - zdobení.