pátek 22. února 2013

Moje uško i drżenie w kącikach ust.