čtvrtek 1. března 2012

Abychom mohli vnímat estetickou hodnotu věcí, musí se mezi námi a jimi vytvořit určitý citový vztah. Krása by měla vyvolat citovou odezvu.
(Vladimír Tesař / Posbíráno z obrazu)