pátek 13. ledna 2012

*moje jedyne zajęcie - pisać o tobie tak milcząco ...
(Jan Picheta)
*mgnienie oka - zatrzepotało życie - noc - po kolejnym świcie ...
(Krystyna Maria Grynia)
*między mgłą deszczem a Ustrzykami - gdzie nagle gąsnie światło - śpi w buczynach ...
(Stash Malinowski)
Ze sbírky Sztuck, kterou jsme s přáteli/autory sepsali a vydali.

Autoři: Jerzy Oszelda, Mhunia, Stash Malinowski, Miriam, Beata Kalińska, Klára, Jan Picheta, Božena Klímová, Jakub Majetny, Krystyna Maria Grynia, Małgorzata Szklorz, Roman Krop, Jolanta Skóra, Jerzy Fryckowski, Ewa Łokuciejewska a P.