čtvrtek 22. prosince 2011

Jsou ticha, jež mají být ukrácena a také ticha, jež je hříchem neprodloužit.
(Vladimír Tesař/Posbíráno z obrazu)