pátek 4. listopadu 2011

Zahrada krajinou. Břízy, duby, buky, modříny, smrky, jedličky a lípa vysazeny.