neděle 14. srpna 2011

Podívej. Nejen fotografická setkávání se s And.